ישיבת המועצה 2.11.2020

נושא​​

החלטה​

​הצעת החלטה​

תיקון פרק משנה 4.1 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל הקצאת קרקע עירונית - כללי

תיקון פרק משנה 4.16 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ב': תנאי הקצאת מגרשי מגורים ביישובים קהילתיים

תיקון פרק משנה 4.20 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ג': ערכי קרקע ממוכנים​

תיקון פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ז': עיגון זכויות החכירה למגורים בחלקת המגורים בנחלה

תיקון פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ח': איוש נחלות פנויות במושבים​

תיקון פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ט': ביטול נחלות שאינן מאוישות​

תיקון פרק משנה 8.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים במושבים​

תיקון פרק משנה 8.6 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ד': דמי החכירה קיבולת הבנייה ותקופת החכירה​

תיקון פרק 9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל אופן הקצאת מגרש מגורים ומגרש בייעוד חקלאי הצמוד אליו בתכניות קיימות ביישובי הבדואים בנגב, למעט ביר הדאג'

תיקון פרק 9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל עקרונות להסכם בין הרשות לאוניברסיטה העברית להשבה ופיתוח קרקעות בירושלים​​

תיקון פרק 9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל תיקון להסכם מתן זכות שימוש ולהעברות זכויות בקרקע - רכבת ישראל​

תיקון פרק 9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל מתווה הסדרה לשכונת ס"ח ס"א​

 
gov