החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 96-85 מתוך 404 תוצאות
  818
  איגוד ערים דרום יהודה, חידוש הרשאה מטמנת חרובית מ.א. מטה - -   |   25/06/2019
  817
  קבוצת סעד, מטרה מתקנים פוטו וולטאיים, סוג הקצאה הסכם -   |   25/06/2019
  816
  סולאיר אנרג'יקס משמר הנגב פרויקטים סולאריים,שותפות, מטרה -   |   25/06/2019
  815
  סולאיר אנרג'יקס פרויקט 1 פרויקטים לאנרגיה מתחדשת, מטרה -   |   25/06/2019
  814
  שדה אליהו קבוצת אריה קבוצת פועלים להתישבות שיתופית, מטרה -   |   25/06/2019
  813
  חב' החשמל לישראל בע"מ, מטרה מתקני מים, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב דברת, גוש - 16923 , חלקה 1   |   25/06/2019
  812
  הרשות לשמירת הטבע והגנים, מטרה - גן לאומי, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - נתניה, גוש 7707, חלקה 1, מגרש 2000   |   25/03/2019
  811
  הזרע (1939) בע"מ, מטרה - חוות נסיונות, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. שדות נגב, גוש 997 , חלקה 18   |   25/03/2019
  810
  הזרע (1939) בע"מ, מטרה - גידולי שדה שלחין, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב - מ.א. שדות נגב, גוש 997 , חלקה 16   |   25/03/2019
  809
  רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה - שמורת טבע "עין גדי - הרחבה", סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. תמר, גוש 100050 , חלקה 3   |   25/03/2019

  ​​

  להרחבה
  808
  אזולאי יוסף, מטרה - חוות בודדים, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב - מ.א. רמת נגב, גוש 100323, חלקה 10   |   25/03/2019
  807
  פארק סולארי תמנע בע"מ, מטרה מתקנים הנדסיים, סוג הקצאה - הרשאה לתיכנון, ישוב אילות, גוש - 39114 , חלקה 2 - אישור הקנייה לגורמים זרים   |   11/02/2019

  ​​

  להרחבה
 
gov