החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 84-73 מתוך 404 תוצאות
  832
  החלטת ועדת משנה 832 - הקצאת זכויות לזרים חב' דניץ למען ציון בע"מ ירושלים   |   22/10/2019
  831
  החלטת ועדת משנה 831 - רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע, סוג הקצאה - הרשאה לפיקוח (בולענים), ישוב - עין גדי, גוש - 100561, חלקה 3   |   22/10/2019
  830
  החלטת ועדת משנה 830 - שפיר תעשיות בע"מ, מטרה חיפוש וחקירה של פיצלי שמן, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב מ.א. רמת נגב, גוש - 39058 , חלקה 1   |   22/10/2019
  829
  החלטת ועדת משנה 829 - שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ, מטרה מחצבות עם מתקנים, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב מ.א. מטה בנימין   |   22/10/2019
  828
  בקשה להקניית זכויות לזרים במקרקעי ישראל - פארק סולארי שורש בע"מ   |   11/09/2019
  827
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע, סוג - הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מ.א. מגידו, גוש - - 11828 , חלקה 1, מגרש 1   |   05/08/2019
  826
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע, סוג - הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מעגן מיכאל, גוש - 10398 , חלקה 57   |   05/08/2019
  825
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע, סוג - הקצאה הרשאה לשימוש, ישוב מ.א. חוף הכרמל, גוש - 10955 ,חלקה 1   |   05/08/2019
  824
  פיברו בריאות בעלי חיים בע"מ, מטרה תעשיה ומלאכה, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב מ.מ.ת. נאות חובב, גוש - - 182002 , חלקה 1, מגרש 205   |   05/08/2019
  823
  אפיקי מים אג' שית' חקלאית לאספקת מים בקעת בית שאו, מטרה - מתקני מים, סוג הקצאה הרשאה לשימוש, ישוב שלוחות, גוש -22968 , חלקה 11 , מגרש 1   |   05/08/2019
  822
  הקצאת זכות בעלות לזרים חב' תעשיות רדימקס בע"מ ח.פ. - 510429681 ירושלים   |   05/08/2019
  819
  חוות מקורה בע"מ, מטרה גידולי שדה בעל, סוג הקצאה חכירה - ללא הסכם פיתוח, ישוב כרם מהרל, גוש - 12011 , חלקה 39   |   25/06/2019
 
gov