החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 60-49 מתוך 361 תוצאות
  811
  הזרע (1939) בע"מ, מטרה - חוות נסיונות, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. שדות נגב, גוש 997 , חלקה 18   |   25/03/2019
  810
  הזרע (1939) בע"מ, מטרה - גידולי שדה שלחין, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב - מ.א. שדות נגב, גוש 997 , חלקה 16   |   25/03/2019
  809
  רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה - שמורת טבע "עין גדי - הרחבה", סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. תמר, גוש 100050 , חלקה 3   |   25/03/2019

  ​​

  להרחבה
  808
  אזולאי יוסף, מטרה - חוות בודדים, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב - מ.א. רמת נגב, גוש 100323, חלקה 10   |   25/03/2019
  807
  פארק סולארי תמנע בע"מ, מטרה מתקנים הנדסיים, סוג הקצאה - הרשאה לתיכנון, ישוב אילות, גוש - 39114 , חלקה 2 - אישור הקנייה לגורמים זרים   |   11/02/2019

  ​​

  להרחבה
  806
  ש.מ.ס שר אל ניהול הש, מטרה יחידה מסחרית בבנין רווי, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - טבריה, גוש 15728, חלקה 1   |   05/02/2019
  805
  העברת זכויות לנתין זר מלניצ'קו אולגה דרכון אוקראיני מס' ER36102 דירה ברח' מבצע אסף - 1/4 בבאר שבע   |   05/02/2019

  ​​

  להרחבה
  804
  ווי וואי צ'אווי, ראש העין, הקניית זכויות לזרים   |   05/02/2019
  803
  מועצה אזורית גולן, מטרה פארק / גן ציבורי, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. גולן, גוש 201000 , חלקה 8   |   05/02/2019
  802
  הקצאת שטח למתקן סולארי פוטו וולטאי למטרת הקמת מייזם לייצור חשמל ואנרגיות מתחדשות מושב בית שקמה   |   05/02/2019
  801
  הקצאת זכויות לזרים חב' דניץ למען ציון בע"מ ירושלים   |   05/02/2019
  800
  חב' בל טכנולוגיות בע"מ, מטרה - תעשיה ומלאכה, סוג הקצאה -הסכם פיתוח לחכר, ישוב מ.מ.ת. נאות חובב, גוש - 100177 , חלקה 1 , מגרש 107/9   |   30/12/2018
 
gov