החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 48-37 מתוך 361 תוצאות
  825
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע, סוג - הקצאה הרשאה לשימוש, ישוב מ.א. חוף הכרמל, גוש - 10955 ,חלקה 1   |   05/08/2019
  824
  פיברו בריאות בעלי חיים בע"מ, מטרה תעשיה ומלאכה, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב מ.מ.ת. נאות חובב, גוש - - 182002 , חלקה 1, מגרש 205   |   05/08/2019
  823
  אפיקי מים אג' שית' חקלאית לאספקת מים בקעת בית שאו, מטרה - מתקני מים, סוג הקצאה הרשאה לשימוש, ישוב שלוחות, גוש -22968 , חלקה 11 , מגרש 1   |   05/08/2019
  822
  הקצאת זכות בעלות לזרים חב' תעשיות רדימקס בע"מ ח.פ. - 510429681 ירושלים   |   05/08/2019
  819
  חוות מקורה בע"מ, מטרה גידולי שדה בעל, סוג הקצאה חכירה - ללא הסכם פיתוח, ישוב כרם מהרל, גוש - 12011 , חלקה 39   |   25/06/2019
  818
  איגוד ערים דרום יהודה, חידוש הרשאה מטמנת חרובית מ.א. מטה - -   |   25/06/2019
  817
  קבוצת סעד, מטרה מתקנים פוטו וולטאיים, סוג הקצאה הסכם -   |   25/06/2019
  816
  סולאיר אנרג'יקס משמר הנגב פרויקטים סולאריים,שותפות, מטרה -   |   25/06/2019
  815
  סולאיר אנרג'יקס פרויקט 1 פרויקטים לאנרגיה מתחדשת, מטרה -   |   25/06/2019
  814
  שדה אליהו קבוצת אריה קבוצת פועלים להתישבות שיתופית, מטרה -   |   25/06/2019
  813
  חב' החשמל לישראל בע"מ, מטרה מתקני מים, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב דברת, גוש - 16923 , חלקה 1   |   25/06/2019
  812
  הרשות לשמירת הטבע והגנים, מטרה - גן לאומי, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - נתניה, גוש 7707, חלקה 1, מגרש 2000   |   25/03/2019
 
gov