החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 48-37 מתוך 404 תוצאות
  872
  אלדרמין אחזקות בע"מ, מטרה תעשיה ומלאכה, סוג הקצאה - הרשאה לתיכנון, ישוב מ.א. תמר, גוש - 100113 , חלקה 2   |   15/06/2020
  871
  אנרגי'קס מנוחה, מתקנים פוטו וולטאיים, מושב מנוחה   |   05/05/2020
  870
  רשות הטבע והגנים, מטרה שמורת טבע, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב מ.א. גולן, גוש - 201000 , חלקה 102 , מגרש 1   |   05/05/2020
  869
  רשות הטבע והגנים, מטרה שמורת טבע, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב מ.א. עמק הירדן, גוש - 15186 , חלקה 5   |   05/05/2020
  867
  ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציונ, מטרה עבודים חקלאיים לתקופה - ארוכה, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב אבן יהודה, - גוש 7936 , חלקה 3   |   23/03/2020
  866
  קיבוץ נחשון, הסכם פיתוח לחכר, נחשון   |   23/03/2020
  865
  הקניית זכויות לזרים במקרקעי ישראל פארק סולארי אביגדור   |   23/03/2020
  864
  רשות הטבע והגנים, מטרה גן לאומי, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - ארבל, גוש - 15073 , חלקה 7, מגרש 2000   |   10/02/2020
  863
  רשות הטבע והגנים, מטרה שמורת טבע, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב דלתון, גוש - 14037 , חלקה 1, מגרש 1   |   10/02/2020
  862
  רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה - שמורת טבע "נחל חיון וקצב", סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. חבל אילות, גוש 39094 , חלקה 1   |   10/02/2020
  861
  רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה גן לאומי "שבטה", סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מ.א. רמת נגב, גוש 9015 , חלקה 1   |   10/02/2020
  860
  רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה גן לאומי תל באר שבע, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב באר שבע, גוש 9729 ,חלקה 5   |   10/02/2020
 
gov