החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 36-25 מתוך 361 תוצאות
  837
  החלטת ועדת משנה 837 - רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע "מצוק הצינים", סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מ.א. רמת נגב, גוש 39014 , חלקה 1 , מגרש 2000   |   22/10/2019
  836
  החלטת ועדת משנה 836 - מחצבות כפר גלעדי בע"מ, מטרה אחר מכרות ומחצבות, סוג הקצאה הרשאה לתיכנון, ישוב - ירוחם, גוש - 39798 , חלקה 2   |   22/10/2019
  835
  החלטת ועדת משנה 835 - הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מגידו, גוש - 20278 , חלקה 14   |   22/10/2019
  834
  החלטת ועדת משנה 834 - רשות הטבע והגנים, מטרה שמורת טבע, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. עמק הירדן, גוש - 22566 , חלקה 6, מגרש 2016   |   22/10/2019
  833
  החלטת ועדת משנה 833 - מי גולן אגודת מים שיתופית, מטרה מתקני מים, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב - מ.א. גולן, גוש - 201000 , חלקה 9, מגרש 741/1   |   22/10/2019
  832
  החלטת ועדת משנה 832 - הקצאת זכויות לזרים חב' דניץ למען ציון בע"מ ירושלים   |   22/10/2019
  831
  החלטת ועדת משנה 831 - רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע, סוג הקצאה - הרשאה לפיקוח (בולענים), ישוב - עין גדי, גוש - 100561, חלקה 3   |   22/10/2019
  830
  החלטת ועדת משנה 830 - שפיר תעשיות בע"מ, מטרה חיפוש וחקירה של פיצלי שמן, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב מ.א. רמת נגב, גוש - 39058 , חלקה 1   |   22/10/2019
  829
  החלטת ועדת משנה 829 - שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ, מטרה מחצבות עם מתקנים, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב מ.א. מטה בנימין   |   22/10/2019
  828
  בקשה להקניית זכויות לזרים במקרקעי ישראל - פארק סולארי שורש בע"מ   |   11/09/2019
  827
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע, סוג - הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מ.א. מגידו, גוש - - 11828 , חלקה 1, מגרש 1   |   05/08/2019
  826
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע, סוג - הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מעגן מיכאל, גוש - 10398 , חלקה 57   |   05/08/2019
 
gov