החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 336-325 מתוך 342 תוצאות
  465
  הקניית זכויות לחברה זרה ע"ש פיטפורד בע"מ   |   08/11/2012
  464
  הקצאת קרקע לקרן קיימת לישראל למטרת יער מנחמיה   |   14/09/2012
  463
  הקצאת קרקע לקרן קיימת לישראל למטרת יער גבעת עוז   |   14/09/2012
  462
  הרשאה לשימוש לכריה מחזור והטמנה בקבוץ לוחמי הגטאות   |   14/09/2012
  461
  הרשאת פיקוח לרשות הטבע והגנים הלאומיים - ציר צבעי רמון   |   14/09/2012
  460
  הקצאת קרקע לקרן קיימת לישראל למטרת יער מגידו   |   14/09/2012
  459
  הקצאת קרקע לרשות לשמירת הטבע והגנים למטרת ש.ט. רכס ליבנים   |   14/09/2012
  458
  הקצאת קרקע לרשות לשמירת הטבע והגנים, למטרת שמורת טבע נחל יחיעם   |   14/09/2012
  457
  הקצאת קרקע לרשות לשמירת הטבע והגנים, למטרת שמורת טבע נחל תבור   |   14/09/2012
  455
  בקשה להקניית זכויות לזרים לחב' רמת נגב אנרגיה בע"מ   |   09/09/2012
  454
  בקשה לאישור הקניית זכויות לזרים לחברת אשדוד אנרגיה בע"מ   |   06/09/2012
  453
  הקצאת קרקע לרשות לשמירת הטבע והגנים, למטרת שמורת גן לאומי סוסיתא   |   18/07/2012
 
gov