החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 324-313 מתוך 367 תוצאות
  512
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה - שמורת טבע, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - עתלית, גוש 10527 ,חלקה 2   |   22/07/2013

  ​​

  להרחבה
  511
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה - שמורת טבע, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א חוף הכרמל, גוש 10 חלקה, 10589   |   22/07/2013

  ​​

  להרחבה
  510
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה - שמורת טבע, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - זכרון יעקב, גוש 10548 , חלקה 28   |   22/07/2013

  ​​

  להרחבה
  509
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה - שמורת טבע, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א חוף הכרמל, גוש 6 חלקה, 10182   |   22/07/2013

  ​​​

  להרחבה
  508
  הקצאת קרקע לרשות שמורת הטבע למטרת ש.ט. בוריקה   |   22/07/2013
  507
  הקצאת קרקע לרשות לשמירת טבע למטרת ש.ט שקמונה   |   22/07/2013
  506
  הקצאת קרקע לרשות לשמירת הטבע והגנים למטרת ש.ט ים גדור   |   22/07/2013
  505
  הקצאת קרקע לרשות לשמירת הטבע והגנים למטרת ש.ט נחל מהר"ל   |   22/07/2013
  504
  הקצאת קרקע לקרן קיימת לישראל למטרת יער אליקים   |   22/07/2013
  503
  הקצאת קרקע לקרן קיימת לישראל בתחום המועצה האזורית לכיש למטרת יער - יער שחריה   |   22/07/2013
  502
  ערבה מיינס בע"מ, מטרה - הרשאה לשימוש לתקופה של 20 שנה ישוב אילות   |   22/07/2013
  501
  הקניית זכויות לזרים- חברת תלמי אליהו אנרגיות ירוקות בע"מ   |   22/07/2013
 
gov