החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 24-13 מתוך 404 תוצאות
  898
  הדיור הממשלתי משרד החקלאות, מטרה חוות נסיונות, סוג - - הקצאה הרשאה לשימוש, ישוב מ.א. גליל עליון, גוש - - 13558 , חלקה 1   |   16/11/2020
  897
  קיבוץ מצפה שלם, מטרה גידולי שדה בעל, סוג הקצאה הסכם - - - פיתוח לחכר, ישוב מצפה שלם -   |   19/10/2020
  896
  שיכון ובינוי אנרגיה פרויקט סולארי באר טוביה שותפו, מתקנים פוטו- - וולטאיים, באר טוביה   |   19/10/2020
  895
  זרחיה סולגרין אנרגיה סולארית, מתקנים פוטו וולטאיים, הסכם פיתוח - לחכר, זרחיה   |   19/10/2020
  894
  הזרע ) 1939 ( בע"מ, חכירה ללא הסכם פיתוח, מ.א באר טוביה   |   19/10/2020
  893
  יד חנה חומש כפר שיתופי קהילתי, מטרה עבודים חקלאיים לתקופה - ארוכה, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב יד חנה, גוש - - 8174 , חלקה 11   |   19/10/2020
  891
  32653650 א המועצה האזורית מנשה, מטרה נחל/תעלה/מאגר מים, - סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב עין שמר, גוש - - 8793 , חלקה 1   |   19/10/2020
  890
  מי גולן אגי מים שיתופית למשקי, מטרה אגמים, סוג הקצאה - - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מ.א. גולן, גוש - 201000 , חלקה 11   |   13/09/2020
  889
  מאגרי אשר אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ, מטרה מתקני מים, - סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב שמרת, גוש - - 18054 , חלקה 28   |   13/09/2020
  888
  פארק סולאר זוהר בע"מ, מתקנים פוטו וולטאיים, זהר -   |   13/09/2020
  887
  כרמיה דוראל בשמש העולה שותפות מוגבלת, מתקנים פוטו וולטאיים, - קיבוץ כרמיה   |   13/09/2020
  886
  32659178 א אלוני יצחק מוסד חינוכי, מטרה מבנים ומוסדות ציבור - לחינוך, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב אלוני יצחק, - - גוש 10129 , חלקה 20   |   13/09/2020
 
gov