החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 24-13 מתוך 361 תוצאות
  851
  החלטת ועדת משנה 851 - נתיב הל"ה, תחנת כח   |   19/11/2019

  ​​

  להרחבה
  850
  החלטת ועדת משנה 850 - חברת הימנותא בע"מ, מטרה הגדלת מלאי קרקע, סוג הקצאה - חליפין, גוש 19250 , חלקה 27   |   21/11/2019

  ​​

  להרחבה
  849
  החלטת ועדת משנה 849 - רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע "מסיב אילת הרחבה", סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב אילת, גוש 39116 , חלקה 18   |   19/11/2019

  ​​

  להרחבה
  848
  החלטת ועדת משנה 848 - קבוץ כפר בלום, מטרה מתקנים פוטו וולטאיים, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב כפר בלום, גוש - 13494 , חלקה 3, מגרש 24   |   19/11/2019

  ​​

  להרחבה
  847
  החלטת ועדת משנה 847 - הקרן הקיימת לישראל, מקרקעי ייעור, חכירה ללא הסכם פיתוח, מ.א.מטה יהודה   |   19/11/2019

  ​​

  להרחבה
  845
  החלטת ועדת משנה 845 - קיבוץ מנרה, מטרה אגירה שאובה, סוג הקצאה הסכם פיתוח לחכר, ישוב מנרה, גוש - 13525 , חלקה 78 , מגרש 18   |   10/11/2019
  844
  החלטת ועדת משנה 844 - הקצאת זכויות לזרים חב' ים תטיס בע"מ אשדוד   |   10/11/2019

  ​​

  להרחבה
  842
  החלטת ועדת משנה 842 - סולימני אברהם, מטרה עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. עמק חפר, גוש 7898, חלקה 7   |   22/10/2019
  841
  החלטת ועדת משנה 841 - רשות נחל הירקון, מטרה תברואה ניקוז ביוב חמצון, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב הוד השרון, גוש - 6573 , חלקה 12   |   22/10/2019
  840
  החלטת ועדת פטור 840 - חברת החשמל לישראל בע"מ, מטרה תחנת חשמל, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב ראשון לציון, גוש - 5419 , חלקה 7   |   22/10/2019
  839
  החלטת ועדת משנה 839 - הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - עתלית, גוש - 10548 , חלקה 28, מגרש 2000   |   22/10/2019
  838
  החלטת ועדת משנה 838 - רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע "פארק הלס", סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מ.א. מרחבים, גוש 100995, חלקה 1, מגרש 401   |   22/10/2019
 
gov