החלטות ועדת פטור

​​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת פטור החל מיום 18.6.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 12-1 מתוך 1383 תוצאות
  2873
  קניאל תעשיות א.ט.ג בע"מ, הקצאה בפטור ממכרז לתעשיה, קרית גת   |   09/09/2019
  2872
  פקר ידפז פרופילים בע"מ, חידוש יובל חכירה, קרית מלאכי   |   09/09/2019
  2815
  חי דן, מטרה ריכוז חלקים (השלמת בעלות), סוג הקצאה רכישה, ישוב רמת גן, גוש - 6207 , חלקה 924   |   23/09/2019
  2814
  בכרך יהודית, מטרה ריכוז חלקים (השלמת בעלות), סוג הקצאה - רכישה, ישוב רמת גן, גוש - 6207 , חלקה 924   |   23/09/2019

  ​​

  להרחבה
  2813
  עו"ד צביקה ברנס, מטרה ריכוז חלקים (השלמת בעלות), סוג הקצאה - רכישה, ישוב רמת גן, גוש - - 6207 , חלקה 924   |   23/09/2019
  2811
  חברת החשמל לישראל בע"מ, מטרה תחנת חשמל, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב ראשון לציון, גוש - 5419 , חלקה 7   |   23/09/2019

  ​​

  להרחבה
  2810
  קויס טכנולוגיות בע"מ, מטרה תעשיה ומלאכה, סוג הקצאה הסכם פיתוח לחכר, ישוב מ.א. תמר, גוש - 100113, חלקה 2, מגרש A16   |   23/09/2019
  2809
  מטרה שיווק, סוג הקצאה רכישה, ישוב תל אביב יפו, גוש 7002, חלקה 3, מגרש 102   |   23/09/2019
  2808
  סיגייט נדל"ן בע"מ, מטרה מגורים, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב תל אביב יפו, גוש - 7002 , חלקה 3, מגרש 101   |   23/09/2019
  2806
  פפל צביקה, מטרה בניה טורית, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב אזור, גוש - 6840 , חלקה 9   |   23/09/2019
  2805
  ברוך בר סימון טולדנו, מטרה בניה לא רוויה, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב רמת גן, גוש - 6144 , חלקה 55   |   23/09/2019
  2804
  ברק אהובה, מטרה בניה דו משפחתית, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב הרצליה, גוש - 6558 , חלקה 22   |   23/09/2019
 
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון
gov