פרויקט תכנון - שיקום מעיין עין טורעאן

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית טורעאן | סכום תקצוב: 613,000 ש"ח

​הסדרה והנגשה של המעיין לציבור כחלק מפיתוח תיירותי של מבואות שמורת רכס טורעאן, קישור עם שבילי טיול ושיקום אקולוגי של המעיין.

 מעיין עין טורעאן 

 
gov