פרויקט תכנון - פרויקט פינוי מכלאות ואתרי האבסה מתחומי גן לאומי תל צפית ושיקום השטח

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 409,000 ש"ח​

פינוי המכלאות ואתרי האבסה קיימים מתחום הגן הלאומי לאזור יישוב הקבע ושיקום שטחי הגן הלאומי והשבתו לקדמותו ככל הניתן.

 
gov