פרויקט תכנון - תכנון שביל סובב כנרת

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: איגוד ערים כנרת | סכום תקצוב: 400,000 ש"ח​

איגוד ערים כנרת מקדם את המשך התכנון והביצוע של שביל סובב כנרת ואת כל חופי הכנרת לתועלת הציבור.

 
gov