פרויקט תכנון - מסדרון אקולוגי רמלה

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית רמלה | סכום תקצוב: 1,770,000

​העירייה מקדמת שיקום ושימור של ערכי נוף טבעיים והקמתו של פארק בשטחים המיועדים לשימוש אינטנסיבי.

 
gov