פרויקט תכנון - הכנת תוכנית מתאר כוללנית לשטחים פתוחים בשטחי מועצה אזורית רמת הנגב

אושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית רמת הנגב | סכום תקצוב: 400,000 ש"ח

​הכנת תוכנית אב כוללנית לשטחים הפתוחים במועצה האזורית רמת הנגב, כחלק מתכנון אסטרטגי ארוך טווח עבור המועצה. שטח התוכנית הכולל הוא כ-4.2 מיליון דונם.

 
gov