מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

פורטל לשטחים פתוחים

אושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: החלטת ממשלה | סכום תקצוב: 1,400,000 ש"ח

​הקמת אתר אינטרנט גיאוגרפי המתבסס על מסד מידע ייחודי, שירכז מידע מכלל הגורמים הרלוונטיים, יקלוט מידע משרת המידע של אתר govMap ויקלוט מידע גם מאתרים ציבוריים ומיישומים סלולריים לצורך שיתוף מידע.

 
gov