פרויקט תכנון - פארק רצועת הנופש

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות מקרקעי ישראל | סכום תקצוב: 450,000 ש"ח

​רשות מקרקעי ישראל מקדמת תכנון פארק נופש כחלק מרצועת נופש מטרופוליני בשטח של כ-840 דונם בתחום רמת השרון.

 
gov