מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

פרויקט תכנון - שיקום חולות פלמחים

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: המשרד להגנת הסביבה | סכום תקצוב: 1,000,000 ש"ח

​שיקום השטח על ידי טיפול במצבורי הפסולת ובאזורים שהאיזון בהם הופר, טיפול בזיהום הקרקע ובמינים פולשים. לאחר שיקום השטח, יבוצעו פעולות להנגשת השטח לציבור המטיילים למטרות נופש ופנאי בחיק הטבע.

 
gov