פרויקט תכנון - שיקום אקולוגי נחל נעמן, מקטע כרי נעמן

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות ניקוז גליל מערבי | סכום תקצוב: 1,989,600 ש"ח

​שיקום אקולוגי של נחל נעמן במקטע "כרי נעמן". תכנון אקולוגי והידרולוגי, תכנון, עיצוב וביצוע תוכנית שילוט, תכנון נופי, דילול עצים, עבודות אבן, שיקום צמחי ופיתוח.

 
gov