פרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים הפתוחים במרחב המועצה האזורית מרום הגליל

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית מרום הגליל | סכום תקצוב: 300,000 ש"ח

​המועצה מקדמת הכנת תוכנית אב לשטחים הפתוחים בכל מרחב המועצה בשטח של כ-200,000 דונם.

 
gov