פרויקט תכנון - תכנון פארק בשכונה 8

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית לקייה | סכום תקצוב: 200,000 ש"ח

​תכנון פארק בשטח פתוח לתועלת הציבור. 

 
gov