פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשה

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח

​​שדרוג דרך הגישה לפארק גן לאומי קרני חיטין והסדרת החניה בקרבתו.

גן לאומי קרני חיטין  

 
gov