פרויקט תכנון - שיקום נחל חסד (ערד)

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית ערד | סכום תקצוב: 900,000 ש"ח

​הפיכת נחל חסד לפארק טבע עירוני - מוקד משיכה והתכנסות של תושבי ערד ומבקרים.

 
gov