פרויקט תכנון - שיקום אקולוגי, נופי ותיירותי נחל חרוד

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי | סכום תקצוב: 2,473,600 ש"ח

​שיקום נופי ואקולוגי, השבת המופע הטבעי של נחל חרוד ופיתוליות הנחל והחזרת המגוון הביולוגי לשטח הנחל.

 
gov