פרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים פתוחים במרחב המועצה האזורית גלבוע

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית גלבוע | סכום תקצוב: 300,000 ש"ח

​הכנת תוכנית אב לשטחים פתוחים שבתחום המועצה בשטח של כ-250,000 דונם.

 
gov