פרויקט תכנון - פארק השלום פסוטה

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית פסוטה | סכום תקצוב: 1,130,150 ש"ח

​במועצה המקומית פסוטה יוקם פארק השלום, ישוקם אתר פסולת על ידי כיסויו בקרקע ובצמחייה מקומית טבעית ויפותח מכלול תיירותי באתר.

 
gov