פרויקט תכנון - שיקום נופי של גן לאומי ושמורת טבע עין צנובר ברמת הגולן

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 970,000 ש"ח

​בעין צנובר ברמת הגולן קיימת בריכה חפורה, וממנה זורמים המים כל השנה לבריכת המשושים. במסגרת הפרויקט יבוצע שיקום נופי בגן הלאומי ובשמורת הטבע עין צנובר, והם יותאמו לקליטת קהל.

 
gov