פרויקט תכנון - שכונת השחר דימונה

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: ערים - חברה לפיתוח עירוני | סכום תקצוב: 2,000,000 ש"ח

​פינוי פסולת ומטמנה פירטית בשטח פתוח הצמוד לשכונת השחר, מחוץ לגבולות השכונה ובסמוך אליה.

 
gov