פרויקט תכנון - הרחבת רצועות נחל לצורך שיקום הידרולוגי ואקולוגי של נחלים באגנים חקלאיים

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: משרד החקלאות ופיתוח הכפר | סכום תקצוב: 600,000 ש"ח

​הכנת תוכנית אב שמטרתה גיבוש מדיניות ומתן כלים להרחבת רצועות נחל ושיקום אקו-הידרולוגי של נחלים באזורים חקלאיים בשטחים פתוחים.

 
gov