פרויקט תכנון וביצוע - פרויקט אינטגרטיבי לשיפור שבילי ומתקני פארק הכרמל והסניטציה בחניונים

הוגש במסגרת: קול קורא 2015-2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב ל-3 שנים: 2,721,000 ש"ח

פארק הכרמל הוא רצף של גנים לאומיים ושמורות טבע על הר הכרמל הגבוה, המשתרע מגבולותיהן הדרומיים של הערים חיפה ונשר בצפון, ועד אזור נחל מערות ועמק מהר"ל בדרום. פארק הכרמל קולט כ-1.5 מיליון מבקרים בשנה, והפעילות המוצעת בו היא לנפוש בחניונים ולטייל בעשרות השבילים הפרושים שבו. רשות הטבע והגנים יזמה תוכנית במטרה לשדרג את נגישות הציבור לשטח הפתוח. מטרת הפרויקט שיזמה רשות הטבע והגנים יתרום להנגשת פארק הכרמל ויצירת שפה ייחודית באמצעות תוכנית שילוט והסדרת דרך נוף הכרמל.

לאתר אושרו מספר פרויקטים במהלך שנות פעילות הקרן: בשלב הפיילוט אישרה הנהלת הקרן תקצוב בסך 1.5 מיליון ש"ח להסדרת החניונים והשילוט. במסגרת קול קורא לשנת 2014 אישרה הנהלת הקרן תקצוב בסך 0.25 מיליון ש"ח לפרויקט תכנון תיירותי אינטגרטיבי בפארק, תוך שילוב היבטים אקולוגיים, סטטוטוריים, תיירותיים. במסגרת קול קורא 2015 אישרה הנהלת הקרן תקצוב בסך 0.971 מיליון ש"ח למטרת החלפת מתקני האשפה למתקנים שלא יאפשרו פיזור האשפה על ידי בעלי חיים.

סכום תקצוב 2013: 1,500,000 ש"ח

סכום תקצוב 2014: 250,000 ש"ח

סכום תקצוב 2015: 971,000 ש"ח

פארק הכרמל 

פארק הכרמל 

 
gov