פרויקט תכנון - תוכנית אב לשמירת בריכות חורף באגני ניקוז בשור, שקמה ולכיש

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 580,000 ש"ח

​תוכנית אב לשמירת בריכות חורף באגני הניקוז בשור ושקמה, תוך הגנה על גופי מים ייחודיים אלו בדרום הארץ.

 
gov