פרויקט תכנון - תל בית ירח, שטח פתוח מטרופוליני

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 390,344 ש"ח

​רשות הטבע והגנים מקדמת את הנגשתו של הגן הלאומי בית ירח, התוויית שבילים בו וחיבורו לשביל סובב כנרת.

 
gov