פרויקט תכנון - עכו, החוף הצפוני - הסדרת שטחים פתוחים

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית עכו | סכום תקצוב: 850,000 ש"ח

​פיתוח קטע חוף מוזנח בחלקה הצפוני של טיילת עכו, פינוי פסולת, חישוף השטח, התוויית שבילים והנגשה לציבור.

 

 
gov