פרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים פתוחים מועצת חבל איילות

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: מועצה אזורית חבל אילות | סכום תקצוב: 400,000 ש"ח

​הכנת תוכנית אב לממשק שטחים פתוחים בחבל איילות. שטחים אלו מגוונים ביותר ובעלי ייחודיות רבה מבחינה גיאולוגית, אקולוגית ונופית.

 
gov