פרויקט ביצוע - שיקום נחל חוה - מזרח מצפה רמון

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רשות ניקוז ים במלח | סכום תקצוב: 1,857,000 ש"ח

​שיקום מורפולוגי, אקולוגי ונופי של קטע מזרחי של נחל חוה שנחשף במשך שנים רבות לפגיעה סביבתית חמורה של השלכת פסולת, והנגשתו לציבור.

 
gov