פרויקט תכנון - ירוחם - עיר בלב פארק

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רמ"י | סכום תקצוב: 2,000,000 ש"ח

​​הכנת תוכניות מפורטות לפארק ירוחם וכן תוכנית מפורטת לשיקום הנחלים שועלים, אבנון וירוחם בשטח המועצה ובסביבותיה.

פארק ירוחם 

 
gov