מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

פרויקט תכנון - תוכנית אב למסדרון האקולוגי המזרחי בין כביש 65 למודיעין

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית מרום הגליל | סכום תקצוב: 500,000 ש"ח

​תוכנית אב למסדרון אקולוגי בין כביש 65 למודיעין, שיכלול השלמת סקרים אקולוגיים החיוניים לניתוח השטח וליצירת קישוריות בין דרום לצפון.

 

 
gov