קול קורא של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

סיוע במימון פרויקטים סביבתיים​

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, הפועלת במסגרת רשות מקרקעי ישראל, מבקשת לאתר ולקדם פרויקטים מסוג ביצוע, תכנון, איסוף וריכוז נתונים, סקרים ומחקר בתחום השטחים הפתוחים, בהתאם למטרות הקרן כמפורט בהחלטותיה. הפרויקטים יעסקו, בין השאר, בתחומי השמירה, הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים.


השנה, לצד הקטגוריות השונות, תקצה הקרן תקציב ייעודי נוסף לפרויקט, אשר יש בו תרומה ייחודית לצמצום הידרדרות מצב המגוון הביולוגי בישראל ולטובת שיקומן של המערכות האקולוגיות.


הקרן מזמינה בזאת את הגופים המתאימים, על פי החלטות הקרן, להגיש בקשות לתמיכה בהתאם להנחיות המפורטות במסמכי ה"קול קורא" המפורסמים באתר רשות מקרקעי ישראל, עד לתאריך: י"ד אלול תש"פ, 03.09.2020.


הבקשות תוגשנה דרך אתר הרשות באמצעות טפסים מקוונים של ממשל זמין, מילוי הטופס דורש הזדהות חכמה במערכות ממשל זמין.


פירוט הגופים הרשאים להגיש בקשות לכל אחד מהקולות הקוראים ניתן למצוא בטופס ההנחיות הכלליות המצורף.
פניות ובירורים בנושאים המוזכרים בקול קורא זה ניתן להגיש לכתובת דוא"ל: Kol.koreh.2020@gmail.com

*הטופס המקוון בנושא המגוון הביולוגי יעלה לאתר בהקדם.

 
gov