אודות הקרן

אודות הקרן  

​הקרן מממנת פעולות שמטרתן סיוע לשמירה, לפיתוח הסביבתי ולטיפוח השטחים הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים - לרבות שטחים פתוחים שיש להם חשיבות לשמירה על המגוון הביולוגי ועל המערכות האקולוגיות בישראל - וכן פארקים ואזורי נופש ופנאי. כמו כן מסייעת הקרן לגורמים הפועלים להגשמת מטרותיה. בראש הקרן יושב מנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), וחברים בה נציג משרד הבינוי, נציג המשרד להגנת הסביבה, נציג משרד האוצר, חבר הנהלת רמ"י, נציג מינהל התכנון, נציג השלטון המקומי, נציג רשות הטבע והגנים ונציג הגופים הציבוריים.

רקע משפטי  

​​​הקרן לשמירה על שטחים פתוחים פועלת מתוקף סמכותה לפי: 
1. סעיף 4כב לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 
2. תקנות רשות מקרקעי ישראל (הקרן לשמירה על שטחים פתוחים), התשע"ב-2012

מבנה ארגוני  

​הרכב הנהלת הקרן​

הנהלת הקרן מונה 12 חברים כמפורט להלן:

 1. עדיאל שמרון, יו"ר הקרן, מנהל רשות מקרקעי ישראל

 2. אסנת קמחי, סמנכ"לית לענייני הכפר במשרד הבינוי והשיכון

 3. אלון זסק, סמנכ"ל משאבי טבע, מהג"ס.

 4. מתן יגל , רכז מקרקעין ותכנון באג"ת
  רותם ברמלי, רפרנט מקרקעין באג"ת, מ"מ

 5. רפי אלמליח, מנהל אגף בכיר תכנון ברשות מקרקעי ישראל
  דוד דשן, ראש תחום יזום, תכנון ובדיקת התכנות באגף בכיר תכנון ברשות, מ"מ

 6. דלית זילבר, מנהלת מינהל התכנון
  תמר כפיר, ראש אגף תכנון משולב במנהל התכנון, מ"מ

 7. אלי אסקוזידו, ראש המועצה האזורית נחל שורק, נציג השלטון המקומי

 8. שאול גולדשטיין, מנכ"ל רשות הטבע והגנים
  יוסי בורדוביץ, ראש תחום מורשת, רט"ג, מ"מ

 9. יואב שגיא, נציג הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה שמינה השר להגנת הסביבה מתוך רשימת מועמדים שהגישו לו ארגו​נים אלה. לעניין זה, "הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה" - הגופים המפורטים בחלק א' בתוספת לחוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם​ בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002.


​משקיפים: 

נציגת משרד החקלאות – רותי פרום אריכא – מנהלת הרשות לתכנון
נציגת אגף תכנון, קק"ל – נועה טל

 מזכירת הקרן:

​​אליסה פרוכט 

​דרכי התקשרות:

alisaf@land.gov.il​

טל. 073-3426007 


למידע נוסף  

קבצים להורדה

gov