החלטות הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​

 

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

תוצאות 20-1 מתוך 35 תוצאות
החלטה מס' 35 - מיום 20.04.2021 | 27/04/2021
החלטה מס' 34 - מיום 16.11.2020 | 16/11/2020
החלטה מס' 33 - מיום 12.05.2020 | 12/05/2020
החלטה מס' 32 - מיום 21.01.2020 | 21/01/2020
החלטת הנהלה מס' 31 - מיום 8.04.2019 | 08/04/2019
תקצוב קול קורא 2018 | 06/11/2018
דחיית פרויקטים | 06/08/2018
פרסום קול קורא לשנת 2018 | 12/03/2018
תקצוב קול קורא 2017 | 26/11/2017
דחיית פרויקטים בשל אי עמידה בתנאי סף | 13/07/2017
פרסום קול קורא לשנת 2017 | 26/02/2017
תקצוב קול קורא 2016 | 27/09/2016
דחיית פניות בשל אי עמידה בתנאי הסף | 27/06/2016
תקצוב סקרים ופרסום קול קורא לשנת 2016 | 08/02/2016
הסטה בתקצוב פארק אריאל שרון | 08/09/2015
תקצוב קול קורא 2015 | 19/07/2015
תקצוב פארק אריאל שרון ודחיית פרויקטים | 03/05/2015
התקשרות ישירה עם אשכול בית הכרם | 06/01/2015
עקרונות מנחים -קול קורא 2015 | 17/12/2014
תקצוב פרויקטים, קול קורא 2014 | 01/10/2014
  
דף קודם
12
הבא לעמוד אחרון
gov