מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

החלטות הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​

 

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

תוצאות 20-1 מתוך 31 תוצאות
החלטת הנהלה מס' 31 - מיום 8.04.2019 | 08/04/2019
תקצוב קול קורא 2018 | 06/11/2018
דחיית פרויקטים | 06/08/2018
פרסום קול קורא לשנת 2018 | 12/03/2018
תקצוב קול קורא 2017 | 26/11/2017
דחיית פרויקטים בשל אי עמידה בתנאי סף | 13/07/2017
פרסום קול קורא לשנת 2017 | 26/02/2017
תקצוב קול קורא 2016 | 27/09/2016
דחיית פניות בשל אי עמידה בתנאי הסף | 27/06/2016
תקצוב סקרים ופרסום קול קורא לשנת 2016 | 08/02/2016
הסטה בתקצוב פארק אריאל שרון | 08/09/2015
תקצוב קול קורא 2015 | 19/07/2015
תקצוב פארק אריאל שרון ודחיית פרויקטים | 03/05/2015
התקשרות ישירה עם אשכול בית הכרם | 06/01/2015
עקרונות מנחים -קול קורא 2015 | 17/12/2014
תקצוב פרויקטים, קול קורא 2014 | 01/10/2014
פסילת פניות, קול קורא 2014 | 07/09/2014
תקצוב פארק אריאל שרון והגדרות סקרים | 08/06/2014
תקצוב פרויקטים שאושרו בהחלטת ממשלה ופסילת פניות | 30/03/2014
עקרונות משלימים ותקצוב פרויקטים שהוגשו לקול קורא 2013 | 01/01/2014
  
דף קודם
12
הבא לעמוד אחרון
gov