פרויקט תכנון - מימון תכנון שיקום אתר פסולת טייבה מזרח

הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית טייבה | סכום תקצוב: 400,000 ש"ח

​תוכנית לסילוק המפגעים והפיכת השטח הפתוח לפארק עירוני בשטח של כ-50 דונם לרווחת תושבי המקום והסביבה.

 
gov