סקר שטחים פתוחים באזור המרכז

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רמ"י | סכום תקצוב: 550,000 ש"ח

​הכנה ויצירה של תשתית מידע תכנוני ומתן המלצות, תוך אפיון "מתחמי תכנון", הן לצורך איתור שטחים פתוחים רגישים במרקם העירוני והן לצורך איתור שטחים בעלי רגישות אקולוגית נמוכה, המתאימים בחלקם לפיתוח בכלל ולמגורים בפרט.

 אזור המרכז

 
gov