סקרים - סקר בצפון הנגב

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רמ"י בשיתוף המשרד להגנת הסביבה | סכום תקצוב: 350,000 ש"ח

​יצירת מסד נתונים לתכנון ולניהול מושכל של המרחב, כולל תיעדוף של פעולות לשמירת המגוון הביולוגי ולשמירת השטחים הפתוחים.

 
gov