סקרים - טבע, נוף ומורשת

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רמ"י | סכום תקצוב: 300,000 ש"ח

​הפרויקט מציע ביצוע סקרים בשישה אזורים הפזורים ברחבי הארץ, המתאפיינים בערכיות גבוהה הן כשטחים פתוחים, הן כאתרי מורשת היסטורית והן כמוקדים תיירותיים.

 
gov