פרויקט תכנון - עבודות ניקוי ותחזוקה של מפגעי פסולת

אושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית זרזיר | סכום תקצוב: 1,500,000 ש"ח

​פינוי פסולת ומפגעים מאתרי פסולת פיראטית בסביבות היישוב, תוך שמירה על תחזוקת האתרים לאורך זמן.

 
gov