פרויקט תכנון - תכנון כולל של אתרי פסולת בערבה התיכונה

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: מועצה אזורית הערבה התיכונה | סכום תקצוב: 781,000 ש"ח

​תכנון אתרי הפסולת בערבה התיכונה לטובת שיקומם והשבתם לשטח פתוח כחלק מהנוף הטבעי המדברי באזור הערבה.

 
gov