פרויקט תכנון - שיקום נחל ותיקים

אושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית אופקים | סכום תקצוב: 1,400,000 ש"ח

​שיקום נחל ותיקים והנגשתו כחלק מרצף של שטחים פתוחים עד לנחל פטיש ויער אופקים; שילוב שבילי הליכה, שילוט ונקודות מנוחה.

 
gov