פרויקט תכנון - מבצע ניקיון תת-ימי ופינוי פסולת ומפגעים מהים לצורכי שימור וטיפוח אתרי הטבע התת ימיים והמגוון הביולוגי במפרץ

אושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית אילת | סכום תקצוב: 900,000 ש"ח

​ניקוי פסולת ומפגעים מרצועה תת-ימית ברוחב של כ-300 מ' לאורך 7.5 ק"מ של קו חוף העיר אילת.

 
gov