מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

פרויקט ביצוע - פארק אקולוגי וטבע עירוני - נחל שניים ביוקנעם

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית יוקנעם עילית | סכום תקצוב: 1,050,000 ש"ח

 

פיתוח השטח שבמעלה נחל שניים למטרת הקמת פארק לתועלת הציבור.

 
gov