פרויקט תכנון - פארק שביל תיירותי וספורט קהילתי

אושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית כאוכב | סכום תקצוב: 2,292,000 ש"ח

​התוויית שבילים והקמת פארק עירוני בשטח הפתוח במועצה המקומית.

 
gov