מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

פרויקט תכנון - פארק שביל תיירותי וספורט קהילתי

אושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית כאוכב | סכום תקצוב: 2,292,000 ש"ח

​התוויית שבילים והקמת פארק עירוני בשטח הפתוח במועצה המקומית.

 
gov